Capture

Crezu và lời quảng cáo chắc chắn 100% sẽ được duyệt vay là thế nào?

Gần đây, Crezu nổi lên như một ứng dụng cho vay hàng đầu với lời quảng cáo rằng 100% khách hàng tìm đến họ là sẽ vay được tiền. Tuy chỉ mới xuất hiện trong thời gian ngắn, nhưng Crezu …